top of page

FAQ

 • § 1 Om Laserpro.dk Aps
  Om Laserpro.dk Aps, CVR-nr. 21149691, er beliggende Bygaden 15, 3660 Stenløse. Laserpro.dk Aps driver virksomhed med salg af reklameartiklerz samt hermed beslægtet virksomhed. Laserpro.dk består af et website, www.laserpro.dk (”Websitet”) På laserpro.dk kan du købe reklameartikler som bruges i markedsføringsøjemed af virksomheder Eventuelle spørgsmål og bemærkninger til Laserpro kan rettes til e-mailadressen john@laserpro.dk
 • § 2 Anvendelse og gyldighed
  Nedenstående handelsbetingelser gælder for alle aftaler indgået mellem kunder og Laserpro vedrørende køb af Laserpros produkter, der udbydes på Websitet, medmindre handelsbetingelserne konkret er fraveget ved skriftlig aftale mellem kunden og Laserpro. Såfremt nogen af disse handelsbetingelser skulle blive anset for retsstridig og ugyldig, og som følge heraf ikke vil kunne håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.
 • § 3 Sprog
  Aftaler mellem Laserpro.dk Aps og eventuelle kunder indgås på dansk.
 • § 4 Ophavsret
  Ved anvendelse, fremstilling og køb af kundens egne reklameartikler indestår kunden for at være berettiget til at anvende de pågældende rettigheder, dvs. kunden indestår for kun at anvende reklameartikler, som kunden selv i overensstemmelse med ophavsretsloven ejer alle relevante og nødvendige rettigheder til, eller på anden vis kan råde over, herunder i overensstemmelse med ophavsretten. Kunden friholder Laserpro for ethvert ansvar i forbindelse med ovenstående, herunder for krav fra tredjemand.
 • § 5 Priser
  Alle priser for Laserpro-produkter på Websitet er angivet i DDK og er inkl. 25 % moms samt andre danske afgifter, men ekskl. gebyrer ved betaling med kreditkort mv. Den samlede pris, der skal betales, inkl. gebyrer ved betaling med kreditkort mv., opgøres og oplyses inden afslutning og gennemførelse af ordren. Laserpro forbeholder sig retten til at ændre priser løbende og uden varsel, dog ikke ved allerede indgåede aftaler med kunder. Laserpro.dk Aps tager forbehold for moms- og afgiftsændringer.
 • § 6 Afgivelse af ordre
  Laserpro leverer Laserpro-produkter til Danmark, ekskl. Grønland og Færøerne. Kunden skal for at kunne gennemføre et køb af Laserpro-produkter på Websitet, hvor Kunden skal vælge det/de Laserpro-produkt(-er), som kunden ønsker at købe. Når de ønskede Laserpro-produkter er valgt, vælges ”kurven”. Kunden skal herefter indtaste sine kontakt-, adresse- og kortoplysninger. Under ”kurven” vil hernæst fremgå følgende: En oversigt over afgivne kontakt-, adresse- og kortoplysninger, en liste over, hvilke laserpro-produkter kunden har bestilt med oplysning om produkternes vigtigste egenskaber samt de hermed forbundne betalingsforpligtelser, herunder Laserpro-produkternes samlede pris, inkl. gebyrer ved betaling med kreditkort mv., Ved indtastningsfejl har kunden mulighed for at rette i afgivne kontakt-, adresse- og kortoplysninger, valgte Laserpro-produkter eller forlade bestillingsproceduren helt. For at kunne gennemføre ordren, herunder betale for de ønskede Laserp-produkter, skal kunden afslutningsvist acceptere nærværende handelsbetingelser. For at afslutte købet vælges ”Betal”. Når en ordre er afgivet via Websitet fremsendes der automatisk en e-mail til kunden med en faktura for leverancen. Bindende aftale anses herefter for indgået. Fakturaen udgør samtidig kundens ordrebekræftelse og indeholder de nødvendige oplysninger for kundens dokumentation af bestillingen. E-mailen fremsendes til den adresse, kunden har oplyst under bestillingsproceduren. **Det forventede leveringstidspunkt vil fremgå af ordrebekræftelsen**. Laserpro.dk Aps tager forbehold for udsolgte produkter samt for eventuelle pris- og trykfejl. Kunden vil straks blive informeret herom, efter bestilling er foretaget.
 • § 7 Betaling
  Gennemførelse af betaling, herunder hævning af beløbet på kundens konto, sker straks efter afgivelse af en ordre, dvs. forud for afsendelse af Laserpro-produkter til kunden, idet et Laserpro-produkt er fremstillet efter kundens specifikationer og har fået et tydeligt personligt præg. Betaling for købte Laserpro-produkter sker online ved brug af Visa/Dankort, Maestro, MasterCard, VISA eller VISA Elektron. Laserpro hverken registrerer eller opbevarer kunders betalingskort- og/eller kontooplysninger.
 • § 8 Levering
  Laserpro-produkter afsendes op til 5 hverdage efter afgivelse af en ordre. Laserpro-produkterne sendes med Post Danmark A/S. I den forbindelse henvises der til Post Danmark A/S’ leveringbetingelser: http://www.postdanmark.dk/da/Documents/Forretningsbetingelser/Postpakker-dk-0.pdf Laserpro er ikke ansvarlige for forsinkelser, der skyldes forhold hos Post Danmark A/S og/eller andre forhold uden for Laserpro’s kontrol, dvs. force majeure, herunder et mere omfattende nedbrud af internettet eller lignende. Ved levering inden for Danmark (eksklusiv Grønland og Færøerne) overgår risikoen for Laserpro-produktets undergang eller tyveri til kunden, når Laserpro-produktet er leveret på den af kunden ved bestillingen oplyste leveringsadresse.
 • § 9 Forsendelsesomkostninger
  Laserpro modtager betaling. Laserpro tilbyder levering ved køb af Laserpro-produkter, dvs. alle køb, uanset mængde eller produkttype.
bottom of page